EL BLOC-VERDS ES MOSTRA ‘PERPLEX I INDIGNAT’ PER LES INVERSIONS ANUNCIADES PELS DIPUTATS DEL PP A GANDIAPer a Josep Miquel Moya resulta ‘al·lucinant’ que es diga ara que l’Hospital Comarcal no estarà per al 2008-2009 sinó per al 2011


Facund Puig creu que les xifres no quadren i es tracta d’una nova declaració d’intencions sobre infrastructures educatives, no la inversió real prevista per a 2008.


'Perplex, amb tocs d'indignació’. Així s’han mostrat aquest matí el portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya, qui ha demanat explicacions de perquè se’ls diu ara que l’Hospital Comarcal no estarà enllestit per al 2008-2009 sinó per al 2011, tal i com han anunciat a Gandia, recentment, el diputats del PP. "Fins ara tot anava bé!: Posàrem la 1ª pedra el 15 de març; el senyor Camps va dir a finals d’eixe mes que les obres començàvem d’immediat; el senyor Orengo va dir en abril que era qüestió de dies i el senyor Mut va dir en juliol que les obres ja havien començat i fa poc, en una tertúlia televisiva, que el termini anava comptant i que s’acabaria en la data prevista. Això encara que ningú veiem les obres, preguntàvem, … En 8 mesos l’única cosa que han fet ha segut la tanca. Ara, la data es retarda 2 anys! No els 8 mesos de retràs que portàvem sinó 2 anys! I veiem que dels 41 milions que costa l’Hospital se’n destinen només 6 per al 2008, menys del 15%. I on està exactament el problema? No el sabem: problemes tècnics? Econòmics? Ningú ho explica. I si és un problema tècnic s’ha de fer tot el que calga per solucionar-lo i si és un problema econòmic que la Generalitat prioritze adequadament la seua inversió"


Per als econacionalistes, la nova declaració s’emmarca en una sèrie de decisions estranyes que han anat prenent-se al voltant del tan necessari, ja quasi urgent Hospital Comarcal: "començàrem amb la ubicació, en una zona industrial que hem hagut de desarrollar d’una manera determinada, convenis amb els propietaris, projecte d'accés sud, etc., decisions totes elles que semblaven estar preses amb pinces. Calia urgència perquè l’hospital estiguera l’any 2008 i amb això es justificava tot. Ara, no hi ha cap avanç respecte a la construcció de l’hospital, com denunciàvem, mentre que la urbanització del sector sí que ha anat avançant"
Moya també ha trobat a faltar cap referència al Centre de Salut del Grau, "una infrastructura infrautilitzada perquè podria i hauria de donar cobertura les 24 h. tot l’any i només ho fa a l’estiu. I ací sí que parlem només de diners: el que costaria destinar els professionals necessaris per atendre’l"


Les xifres no quadren
D’igual manera, Facund Puig tambvé ha denunciat la dificultat per conéixer la inversió en infrastructures educatives perquè CIEGSA no ha fet públic el llistat de les inversions a realitzar. No osbtant això, assegura que de l’anàlisi realitzat de la informació oferida a la compareixença pública dels representants populars, es pot concloure fàcilment que el govern valencià no podrà invertir de cap de les maneres en el 2008 a la ciutat de Gandia els més de 50.000.000€ que anuncia en infrastructures educatives. "Per què? Per diverses raons: El llistat contempla actuacions que encara no compten amb la necessària cessió del solar per part de l’ajuntament, i, per tant, no pot haver encara cap projecte de construcció redactat sobre unes parcel·les no cedides. Això fa impossible iniciar les obres de construcció en el 2008 del nou IES anunciat, del nou centre a la part est de Gandia o al centre de primària que es vol construir al sector de les Foies.Tornen a aparéixer centres que ja havien estat pressupostats i que duen un retard d’execució considerable. Si els posem tots els anys en les previsions és com si multiplicàrem les inversions anuals realitzades. I això no és cert"


A més, i segons la informació apareguda als mitjans de comunicació (no hi ha document escrit) els populars s’oblidarien projectes que ja estan redactats, com la remodelació del Roís de Corella.


També, asseguren, hi falten actuacions: La remodelació del col·legi Cervantes; Solució al problema de la massificació del col·legi d’Educació Especial… "Les xifres no quadren: semblen emeses molt alegrement. Per exemple: Si fer un IES val 6.000.000€ i remodelar el Maria Enríquez 8.000.000€, per què no es fa el Maria Enríquez nou? Mentre l’ampliació del Veles e Vents, un centre nou, costa 4.500.000€, el col·legi de les Foies sencer val 3.000.000€. Per què el col·legi de les Foies costa 3.000.000€ i el de la part oest de la ciutat 4.000.000€, si els dos seran de dues línies?"


Per als econacionalistes estes reflexions els permeten pensar que els diputats del PP han vingut a contar-nos, novament, el Crea Escola, amb les errades apuntades. Açò és, per tant, "una nova declaració d’intencions a no se sap quants anys vista, no la informació real de la inversió prevista per la Generalitat en infrastructures educatives per a la nostra ciutat i la comarca per a l’exercici 2008" que era el que reclamàven.Gandia, 26 de novembre de 2007

| Més