EL BLOC-VERDS DEMANA L'AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PARC DE BOMBERS DE GANDIA

Proposen que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Diputació de València, que és la responsable del Consorci de Bombers, i li demane una ampliació de la dotació del parc per facilitar la disminució de la mitjana d’edat dels efectius i poder, així, acostar-se progressivament a les ràtios de presència de bombers per habitants recomanades per la Unió Europea

FACUND PUIG:

"En els últims 25 anys la plantilla del parc no s’ha incrementat. El servei ha continuat treballant, poc dalt o baix amb els mateixos efectius.
El que sí que s’ha incrementat, i a més, d’una forma significativa, ha sigut la població dels municipis que han d’atendre els bombers del parc de Gandia.
Així, tota la zona que en depén pot superar actualment els 150.000 habitants. I eixa població ha de ser atesa per 45 efectius
Estem parlant d’una proporció aproximada de 0’3 bombers per cada 1.000 habitants, quan la Unió Europea recomana unes ràtios d’1 o 1’5 bombers per cada 1.000 habitants"

| Més