L'EMPRESA PÚBLICA RESULTA POC ÀGIL PER ALS PROJECTES, PERÒ EFECTIVA PER A DIFERIR DEUTE I FUGIR DEL CONTROL POLÍTIC I ADMINISTRATIUPOC EFECTIVA: Després d’un any (els pressupostos s’aprovaren dins de l’any 2007) dels 34,2 milions d’euros previstos per a inversions, només han executat 11,1 (un 32%) "És cert que en alguns casos estan encomanats els projectes o pendents d’adjudicació però és evident que, després d’un any, que és molt de temps, el balanç no pot ser gens satisfactori"


SOSPITES: El BLOC-Verds vota a favor de la quadra de Beniopa, condicionant-ho al projecte concret perquè l’edifici té un valor històric important i cal preservar. "Però, molt ens temem que, una vegada més, l’Ajuntament el compre per enderrocar-lo, demostrant el seu poc respecte al patrimoni"


NO MASSA PROGRESSISTA: "Comprar habitatges ja construïts no va a suposar la creació d’un sol lloc de treball: ni un. Simplement ajudarà a resoldre els problemes econòmics o financers d’alguns empresaris, als qui, en contrapartida, no els demanem cap nova activitat econòmica"


Gandia, 23 de gener de 2009

| Més