ORENGO CÒPIA EL MODEL SANITARI DEL PP I PRIVATITZA LA GESTIÓ DE L'EDUCACIÓ INFANTILEls econacionalistes denuncien que l'empresa pública gestionarà la futura escola infantil de Corea, sense garantir els mínims criteris de transparència en la selecció, per exemple, del personalFACUND PUIG: "És cert que l’acord diu que "en cap cas la present encomana suposa la cessió de la titularitat de la competència". Evidentment, igual que en els hospitals de gestió privada de la Generalitat Valenciana. La competència en matèria de sanitat és del govern autonòmic i la gestió sanitària s’encomana a una empresa"

Gandia, 15 de gener de 2009

| Més