EL BLOC APORTA UN INFORME LEGAL DE LA FVMP CONTRARI A LA REVISIÓ DELS DRETS DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON SANXO LLOPL’empresa urbanitzadora ha fet una revisió unilateral, a la baixa, dels drets d’adjudicació de parcel·les dels propietaris dels terreny, que només afecta aquells propietaris que opten per la retribució en terrenys, mentre que suposarà un augment dels seus drets per a aquells que opten per la retribució en metàl·lic
. 

L’informe ”entén que no cap la modificació unilateral per l’Urbanitzador, sinó que ha d’ajustar-se al procediment establert per a la seua modificació, ja que en cas contrari podria considerar-se un greuge respecte d’altres aspirants a Urbanitzador, a més de vulnerar els drets dels propietaris afectats". 

Els econacionalistes traslladen l’informe als propietaris afectats i a l’Ajuntament de Gandia.
Gandia, 26 d’octubre de 2009

| Més