EL BLOC PRESENTA UN RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL PROJECTE DEL TRAMVIA


Els econacionalistes reiteren la petició que es modifique el traçat projectat i siga substituït per un altre que aprofite l’actual línia fèrria entre Gandia i el Grau


FACUND PUIG: “I, si això no fóra possible, que s’abandone el projecte i siga substituït per un altra alternativa, que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia contempla, anomenat metrobús i que, com s’ha reiterat diverses vegades, podria circular per una plataforma reservada, és molt més flexible, és molt més econòmic, podria arribar fins la platja i no provocaria les afeccions que l’actual projecte del tramvia tindrà per a una quantitat important de veïns d’esta ciutat”


El recurs queda estructurat en 13 punts i es basa en els arguments següents:

1.- El projecte, tal i com s’ha enviat a la Conselleria per a la seua supervisió, no ha sigut exposat al públic.

Nosaltres considerem que eixe fet no és legal perquè no ha permés als ciutadans interessats conéixer-lo i poder presentar al·legacions.

És reiterada la jurisprudència existent que ha anul·lat aprovacions de projectes per no haver sigut objecte d’informació pública en la seua integritat o per no haver-se tret a nova informació pública després d’haver introduït modificacions essencials.

2.- El projecte aprovat comporta una sèrie d’afeccions negatives per als veïns del carrer Tossal:

.- Nivell elevat de sorolls.
.- Possibilitat de pèrdua patrimonial de les propietats existents.
.- La distància a les vivendes existens és escassa en alguns punts del traçat.
.- La peatonalització del carrer va ser pagada amb les contribucions especials lliurades als propietaris.

3.- El punt de comandament, oficines i subestació elèctrica continua ubicant-se en una zona dotacional del Sector Mar-2. Al nostre parer es tracta d’instal·lacions que són incompatibles amb l’ús residencial del sector i que, a més, no estan permeses pel PGOU vigent.

4.- El projecte continua preveient l’ocupació de zones verdes per a ubicar l’estació del carrer del Magistrat Català i la desviació de la carretera per la construcció d’un tram de doble via al sector Mar-2.

En eixos casos, la llei obliga a compensar ambdós espais amb noves zones verdes de dimensió idèntica a les suprimides pel pas del tramvia.

5.- El projecte deixa sense resoldre una qüestió important. És el de la ubicació dels edificis per a tallers i cotxeres. En no saber on ubicar-los, diuen que “no son objecto del presente contrato” i ajornen la decisió de la ubicació al moment posterior de la concessió.

Nosaltres considerem que eixes infrastructures són imprescindibles per al tramvia i el projecte hauria de contemplar la seua ubicació, si no podria ser anul·lat.

6.- Darrerament, trobem que el projecte continua sense resoldre la qüestió de la catenària i contempla 3 situacions:

.- Tram entre la parada Centre i Blasco Ibàñez en què es descarta l’ús de la catenària aèria.

.- Tram entre la rotonda de Daimús i la parada del Grau en què deixa en mans del concessionari la possibilitat d’optar pel soterrament.

.- Tram situat entre els dos anteriors en què es manté la catenària aèria.

Si, com s’afirma al projecte, tot el traçat del tramvia discorre per espais urbans, no podem entendre per què es produïx esta discriminació entre els tres trams.

A més a més, en el nostre recurs de reposició reiterem l’afecció visual que la catenària pot tindre sobre l’espai protegit del Serpis.

Per tot això, reiterem la petició que es modifique el traçat projectat i siga substituït per un altre que aprofite l’actual línia fèrria entre Gandia i el Grau.

I, si això no fóra possible, que s’abandone el projecte i siga substituït per un altra alternativa, que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia contempla, anomenat metrobús i que, com s’ha reiterat diverses vegades, podria circular per una plataforma reservada, és molt més flexible, és molt més econòmic, podria arribar fins la platja i no provocaria les afeccions que l’actual projecte del tramvia tindrà per a una quantitat important de veïns d’esta ciutat.

Curiosament, hui mateix s’ha fet pública una enquesta encomanada per un mitjà de comunicació local en què es pregunta als ciutadans que valoren algunes de les actuacions públiques projectades a Gandia. De totes elles, l’única que no arriba a una valoració de 5 punts és precisament la del tramvia.

Cadascú que traga les conclusions que crega convenient, però nosaltres continuem pensant que en el plantejament d’este projecte el govern municipal s’ha equivocat.

| Més