EL BLOC S’ALEGRA DEL SUPORT MANIFESTAT AL MUSEU DE LA SETMANA SANTA PERÒ RECORDA QUE EL GOVERN VA REBUTJAR UNA ESMENA EN EIXE SENTIT

Els econacionalistes demanen que es reprenga la Xarxa de Museus de Gandia

Arran de les declaracions efectuades per l’alcalde de la ciutat, el Grup Municipal del Bloc-Verds de l’Ajuntament de Gandia vol manifestar el seu suport a la iniciativa de crear un Museu de la Setmana Santa a la nostra ciutat. De fet, considerem que és un dels deutes pendents que s’arrossega per la manca de compromís i d’ajuda institucional al col·lectiu.
En la passada legislatura, en l’acord de govern subscrit entre el PSOE i el Bloc-EV es contemplava la creació d’una Xarxa de Museus, que havia d’estar conformada pel Museu Arqueològic, el Museu Etnològic, el Museu de la Ciutat, el Museu de la Mar, el Museu Faller, el Museu de Setmana Santa i el Museu de les Clarisses. En algun d’ells s’han produït avanços, mentre d’altres o no se’n sap res o el que se sap no és esperançador. Ja en parlarem.
Pel que fa al Museu de la Setmana Santa és encara més un nom que una realitat, ja que tant les imatges de les distintes confraries com la valuosa col·lecció de fotografies generada pels premis convocats per la Junta Major de Germandats de Setmana Santa de Gandia no poden ser gaudides pel públic.
En l’anterior legislatura, des del Bloc encetàrem converses, molt incipients és cert, sobre possibles ubicacions del Museu, sobretot aprofitant edificis singulars. A eixe respecte, ens alegrem que es reprenga la possibilitat i que semble comptar amb la col·laboració i l’ajut de l’Ajuntament de Gandia. Però ens veiem obligats a recordar que l’actual govern municipal va rebutjar una esmena pressupostària presentada pel Bloc per augmentar en 24.000 € la quantitat del conveni subscrit amb la Junta Major per destinar-los a la restauració progressiva de les imatges gràcies a un futur conveni de col·laboració que havíem negociat des del Bloc i la pròpia Junta Major amb el Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts i l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. Curiosament, per tant, esta fou una de les 8 esmenes rebutjades de les 33 presentades, amb l’argument que la Junta Major de Germandats ja disposava d’un conveni suficientment dotat.
Per tot això, reiterem la nostra satisfacció per l’anunci de l’alcalde però li preguem que atenga la petició efectuada pel Bloc de destinar diners a la restauració de les imatges, com a passa imprescindible per a ser exposades, i que reprenga la constitució de la Xarxa de Museus de Gandia, en la qual el Museu de la Setmana Santa ocuparia un lloc preeminent.

Gandia, 14 d’abril de 2008

| Més