Mut falta a la veritat

COMUNICAT
Reubicació dels espais comercials del polígon Sanxo Llop
Arran de les declaracions efectuades pel Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge de l’Ajuntament de Gandia, el Sr. Fernando Mut, el Grup Municipal del Bloc-Verds vol lamentar que un membre del govern municipal de Gandia a qui se li hauria de demanar exemple de veracitat, afirme coses que falten a la veritat, en un intent per defugir les seues responsabilitats i debatre, democràticament, les idees.
Així, el Sr. Mut afirma que el Bloc va aprovar la ubicació dels comerços en l’entorn de l’Hospital. Però la veritat és que, tot i estar d’acord amb eixa ubicació (que ara es modifica per una altra ben diferent), el Bloc no va votar a favor ni de la modificació del Pla General que ordenava estructuralment el sector (plenari del 23 de gener de 2006), ni de la seua adjudicació (plenari de 13 de desembre de 2007).
Pel contrari, la modificació del Pla General fou aprovada tant pel PSOE com pel PP (aleshores encapçalat pel Sr. Mut) mentre que l’adjudicació va comptar amb el vot favorable del PSOE i de la Plataforma de Gandia. És a dir que en realitat és el Sr. Mut (tant des del PP com des de la Plataforma) qui sí va votar a favor, juntament amb el PSOE, d’eixa ordenació.
Una ordenació que fou aprovada i adjudicada pel nou govern municipal, des del Departament que dirigeix el propi Sr. Mut, en el mes de desembre, fa escassament quatre mesos i que va comptar amb l’informe favorable dels tècnics municipals, que, entre altres coses, ressaltaven la conveniència de "dotar de serveis l’entorn immediat de l’Hospital".
El Bloc reiterem que l’actual modificació perverteix aquella idea i que crea una barrera comercial (ben evident i en absolut producte de cap imaginació) al sud de la ciutat, en convertir la zona comercial que rodejava l’Hospital en un passeig comercial de 500 metres que connectarà amb el centre comercial existent.
Per tant, l’anterior disposició de la zona comercial (en "L" al voltant de l’Hospital) fou dictaminada favorablement pel mateix regidor que ara afirma voler "millorar un projecte que ja estava aprovat" i que el canvia escassament quatre mesos després d’haver-lo defensat. Efectivament, com diu, el projecte ja estava aprovat. Però per ell (les dues vegades) i pel PSOE, amb l’abstenció (també les dues vegades) del Bloc-EV.
D’altra banda, no és cert tampoc que "s’amplien les zones verdes del sector", que es mantenen en 30.115 metres. El que es fa ara és una reubicació de les mateixes, amb la qual el Bloc, com ja manifestàrem, es troba d’acord.
En definitiva, des del Bloc lamentem, d’una banda, que un càrrec públic falte a la veritat, i d’una altra, i encara molt més, que siguem incapaços de plantejar, democràticament i civilitzadament, una discussió sobre la conveniència de l’esmentada modificació i els seus possibles efectes en el comerç tradicional de la ciutat. Això és el que, almenys des del Bloc, intentem. I continuem pensant que la nova ordenació contradiu la idea de dotar de serveis l’entorn immediat de l’hospital i, per contra, crea un nou eix comercial, allunyat del centre sanitari, que pot contribuir a dissuadir el consumidor de fer ús del comerç de la ciutat.
Gandia, 24 d’abril de 2008

| Més