EL BLOC-VERDS DEMANA L’ADHESIÓ DE GANDIA A LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA CIUTATFacund Puig recorda que les ciutats signatàries manifesten apostar de forma decidida per l’eficàcia i la transparència dels serveis públics

L’any 2008 celebrem el seixantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. El BLOC-Verds considera que és este un bon moment perquè Gandia s’adherisca a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
L’any 1998 es va celebrar a Barcelona la 1ª Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans, a la qual assistiren 40 ciutats europees. Dos anys després, ja eren 96 les ciutats que es reunien a Saint Denís i firmaven la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Des d’eixe moment ha anat augmentant el nombre de municipis que s’han adherit a la Carta, fins arribar a les 337 actuals, que pertanyen a 14 països de tot el continent. Entre elles, es poden anomenar València, Barcelona, Móstoles, Madrid, Venècia, Ginebra, Pau, Torí...
Les ciutats integrants de la xarxa es reuneixen cada dos anys per celebrar conferències on s’aborden qüestions relacionades amb la promoció de la cultura dels drets humans en l’àmbit local. Enguany se celebrarà la sisena d’estes conferències, a la ciutat suïssa de Ginebra.
El dret fonamental present a tot el text de la Carta és el dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes a la ciutat, on la ciutat és un espai en què totes les persones que hi viuen han de tindre la possibilitat de posseir les condicions necessàries per a la seua realització cultural, política, social i econòmica. Al llarg de l’articulat de la Carta s’arrepleguen un exhaustiu conjunt de drets que han de poder gaudir els habitants de les ciutats que la signen. Alguns d’estos són drets "clàssics", recollits en altres documents internacionals, com el dret al treball, a l’educació, a la cultura, a la vivenda... Altres, en canvi, posseïxen un caràcter més innovador, com el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, el dret a la circulació i a la tranquil·litat, o el dret a l’oci.
Un aspecte que resulta interessant destacar és el fet que les ciutats signatàries manifesten apostar de forma decidida per l’eficàcia i la transparència dels serveis públics.
La Carta també dedica part del seu articulat a establir mecanismes de garantia dels drets humans de proximitat, com la policia de proximitat, el defensor de la ciutadania, els mediadors socials o mecanismes pressupostaris i fiscals, com la pràctica dels pressupostos participatius.
Com diem en l’argumentació de la moció presentada, encara que una part important dels drets arreplegats a la Carta són respectats a Gandia, això no ha de ser un entrebanc perquè la nostra ciutat forme part d’un fòrum compartit amb altres ciutats del nostre continent que mantenen una trajectòria indiscutible de defensa dels drets de les persones i puga participar en l’intercanvi de plantejaments i d’experiències que contribuïsquen a fer més efectiva la lluita en la defensa dels drets dels hòmens i de les dones.Gandia, 16 d’abril de 2008

| Més