EL BLOC-VERDS CREU QUE LA CIUTADANIA POT ACABAR PAGANT AMB L'AUGMENT EN EL REBUT DE L’AIGUA LES INVERSIONS NECESSÀRIES PER A RENOVAR LA XARXAL’empresa necessitaria 65’2 milions per a deixar-la en una situació òptima, mentre que Orengo només hi destinarà 20 (dels 55 que rebrà per la concessió)


Consideren que l’alcalde ha primat els criteris economicistes i ha actuat amb presses, massa errades i donant poca participació a l'oposició


Facund Puig veu una oportunitat desaprofitada per a aconseguir una explotació del servei socialment avantatjosa, tècnicament avançada i mediambientalment sostenible


Els econacionalistes s’abstindran en el Ple de demà. Reconeixen que, d’acord amb els informes tècnics, la proposta d’ Aguas de València és la més interessant, però continuen pensant que les línies bàsiques de la concessió han estat mal plantejades des de l’inici del procés:


El destí dels 55 milions d’euros del cànon que l’ajuntament cobrarà anticipadament.
O qui es farà càrrec de les inversions que segons Aguas de València, fan falta per a deixar la xarxa en una situació òptima (65’2 milions d’euros).
O la garantia que l’aigua subministrada no superarà els 25ml/l.
O la garantia que al llarg de la concessió s’aplicarà una tarifa per blocs de consum.
O el fet que es mantinga com a ingrés que percebrà l’empresa concessionària fins el 2033 una tarifa d’inversions que havia d’acabar l’any 2014 .
La falta de resposta a les al·legacions presentades pel nostre grup al Reglament de Servei

El BLOC-verds anuncia que vigilarà:


El destí que se li donarà al cànon cobrat anticipadament.
La resolució de les al·legacions que en el seu dia vam presentar al Reglament de Servei.
Les actuacions previstes al Pla Director que s’haurà de redactar.
El finançament de les inversions previstes en eixe Pla Director.
El compliment escrupulós de les prescripcions contemplades al plec i a l’oferta de l’empresa que ha resultat guanyadora del concurs.


Roda de premsa adjudicació concessió aigua potable.


FACUND PUIG:


Amb el plenari que celebrarem el dijous culminarem el procés d’adjudicació de la concessió de l’aigua potable de Gandia per als pròxims 25 anys.
Ha sigut este un procés consumat d’una manera frenètica (recordeu que començava fa ara tres mesos) i que ha portat a aprovar una concessió caracteritzada:
Pel seu caràcter economicista.
Per les presses en els procediments.
Per la presència elevada d’errors.
Per la impossibilitat de participació dels grups de l’oposició.
El nostre grup ha fet esforços per fer aportacions positives al procés, amb la voluntat de millorar la concessió i fer-la mediambiental més sostenible i tecnològicament més avançada.
El govern només ens ha acceptat propostes molt concretes i d’un interés secundari.
Com podeu entendre, no tenim res en contra de l’adjudicació de la concessió a Aguas de València. Al contrari, es tracta d’una empresa valenciana, avalada per la seua trajectòria i, sobretot, pels informes tècnics que valoren de forma clara la seua proposta.
No obstant això, haurem d’abstindre’ns en la votació de l’adjudicació perquè observem que encara hi ha molts assumptes pendents de resolució.
Entre ells:
El destí dels 55 milions d’euros del cànon que l’ajuntament cobrarà anticipadament.
O qui es farà càrrec de les inversions que segons Aguas de València, fan falta per a deixar la xarxa en una situació òptima (65’2 milions d’euros).
O la garantia que l’aigua subministrada no superarà els 25ml/l.
O la garantia que al llarg de la concessió s’aplicarà una tarifa per blocs de consum.
O el fet que es mantinga com a ingrés que percebrà l’empresa concessionària fins el 2033 una tarifa d’inversions que havia d’acabar l’any 2014 .

La falta de resposta a les al·legacions presentades pel nostre grup al Reglament de Servei.
D’altra banda, des del nostre punt de vista, constitueix un fet curiós que l’informe extern contractat per l’ajuntament valore positivament les ofertes que contenien perspectives de creixement del servei molt optimistes, sense tindre en compte que, just al contrari, el que hem de tendir és a fomentar la disminució del consum d’aigua per habitant.
El problema pot sorgir, a més, si eixes perspectives de creixement no s’acomplixen i l’empresa concessionària no ingressa en un futur el que ara pensa recaptar.
Esperem que si arriba el moment no haja de ser, novament, l’usuari del servei el que en pague les conseqüències via un increment de la tarifa.
Evidentment, la proposta guanyadora, que coneix a la perfecció el funcionament del servei, preveu una sèrie d’actuacions que el nostre grup qualifica d’encertades.
No obstant això, considerem que convindria incrementar el ritme de substitució de les tuberies de plom i les de cibrociment existents, i no perllongar-la fins al 2028, com proposa l’empresa, per una qüestió de salubritat i de sostenibilitat.
A més a més, també hauríem d’abordar de manera immediata la construcció de la xarxa d’aigua de baixa qualitat sense necessitat d’haver d’esperar fins el 2013 per poder tindre-la preparada.
De la mateixa manera, considerem que l’empresa hauria d’especificar de forma més clara les mesures que pensa adoptar per aconseguir una disminució efectiva dels consums d’aigua per persona.
El Bloc Verds reconeix, com a conclusió, que, d’acord amb els informes tècnics, la proposta d’ Aguas de València és la més interessant per a gestionar el servei d’aigua potable de Gandia durant els pròxims 25 anys, però continua pensant que les línies bàsiques de la concessió han estat mal plantejades des de l’inici del procés.
Esta ha sigut una oportunitat desaprofitada perquè, si el govern haguera fet cas a algunes de les nostres propostes, hauríem pogut aconseguir un plec que haguera servit per a propiciar una explotació del servei socialment avantatjosa, tècnicament avançada i mediambientalment sostenible.
Açò no ha sigut així i el plantejament ha sigut substituït per un altre fonamentat en els guanys econòmics per a l’ajuntament, en l’increment inevitable de les tarifes i en una absència de mesures concretes de contenció del consum.
Ara ens queda vigilar:
El destí que se li donarà al cànon cobrat anticipadament.
La resolució de les al·legacions que en el seu dia vam presentar al Reglament de Servei.
Les actuacions previstes al Pla Director que s’haurà de redactar.
El finançament de les inversions previstes en eixe Pla Director.
El compliment escrupulós de les prescripcions contemplades al plec i a l’oferta de l’empresa que ha resultat guanyadora del concurs.

| Més