EL BLOC-VERDS ASSEGURA QUE EL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE L'IES AUSIÀS MARCH ES TROBA A L'AJUNTAMENT DE GANDIA


Facund Puig no enten perquè Liduvina Gil diu el contrari
El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha comparegut novament per desmentir les manifestacions de la responsable del Departament d’Educació, Liduvina Gil, la qual ha assegurat a alguns mitjans de comunicació que "l’Ajuntament està pendent que la Generalitat remeta al municipi el projecte de l’obra" d’ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari, Ausiàs March.
L’ex-assessor d’Educació ha insistit en les seues paraules d’ahir recordant que el projecte, "no només el té el Departament d’Ordenació del Territori, sinó que es pot consultar parcialment al Departament d’Educació i ha estat debatut per la comunitat educativa de l’institut".
Per al Bloc-Verds, no es tracta de defensar la Conselleria "la qual té un important deute educatiu amb la nostra ciutat", però en aquest cas, tot i el retard, "sí que ha acomplit la seua part i ara és l’ajuntament (d’acord amb la llei) qui ha de proporcionar els terrenys. Concretament, es tracta d’iniciar els tràmits administratius per tal d’aconseguir la titularitat del solar de l’antic cinema Bulevard". Cal recordar, que l’anterior govern municipal va condicionar la cessió dels terrenys a què la conselleria presentara el projecte d’ampliació del centre com a mostra de la voluntat d’aquesta per dur endavant l’obra.
Facund Puig ha sol·licitat per escrit al responsable del departament d’Ordenació del Territori, l’autorització per a la consulta del projecte de remodelació de l’IES Ausiàs March.

Gandia, 4 de setembre de 2007

| Més