EL BLOC-VERDS PROPOSA DESTINAR UN MILIÓ D’EUROS DE L’ESTAT A LA GRATÜITAT DELS LLIBRES DE TEXTOS, LES GUARDERIES I EL MANTENIMENT DE LES ESCOLES


El govern municipal vol augmentar partides ja esgotades i exclou les de finalitats socials


Els regidors del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia han proposat hui una fórmula per finançar la gratuïtat de les escoles infantils municipals i els llibres de text, sense haver d’augmentar l’impost de construcccions. I és que dilluns passat se’ls va convocar a una comissió d’hisenda on es proposava una suplementació de crèdits per majors ingressos. Concretament, vora 1,9 milions d’euros del Fons de Compensació de l’any 2005. "És a dir, l’estat assigna a l’Ajuntament de Gandia 1,9 milions d’euros que no estaven pressupostats i hem de decidir a què es destinen". Des de Bloc s’enten que potser una magnífica oportunitat per finançar aquells dos temes educatius de què parlàvem al principi, a més de la millora i el manteniment de les escoles. En aquest sentit, cal recordar que fa poc, a les direccions dels col·legis se’ls va comunicar des de l’ajuntament que enguany no podrien realitzar cap inversió perquè s’havia esgotat la partida pressupostària, "suposem que perquè s’haurà dedicat a alguna altra cosa"

És per per això, que el Bloc-Verds presentarà una esmena al plenari demanant que d’eixos 1,9 milions d’euros, es dediquen 800.000 a la gratuïtat de les escoles i llibres de text i 200.000 per augmentar la partida per al manteniment dels col·legis públics, és a dir, 1 milió d’euros, mentre que els altres 900.000 es repartisquen per a les partides proposades pel govern, "entre les quals, per cert, no hi cap ni de cultura, ni d’educació, ni de serveis socials, ni de medi ambient, ni de joventut, ni d’esports, ni de la dona, ... Pensem, per tant, que és una proposta raonable perquè no estem llevant diners de cap lloc sinó destinant nous ingressos per a una mesura ben interessant per als nostres ciutadans que permetria complir una promesa de l’anterior govern, amb l’actual alcalde al front, i mantindre un nivell d’inversions als col·legis que mai és suficient"


La proposta del govern municipal és la de suplementar unes quantes partides de despesa corrent ja existents, algunes d’elles de manera ben substanciosa perquè se li posen ara 4 vegades més diners dels que se li van assignar en aprovar-se els pressupostos.

| Més