EL BLOC-VERDS REITERA EL SEU RECOLZAMENT A L’ACTUACIÓ DE SIMANCAS PERÒ LI PREOCUPA “QUE ES COMETA UNA SOLA INJUSTÍCIA”


Els econacionalistes votaran a favor quan s’hi resolguen les al·legacions per tal d’assegurar-se que tots els propietaris siguen tractats en igualtat de condicions, “ja que l’alcalde va dir s’expropiarà aplicant el preu de taxació (42.000 euros) i no el dels pisos comprats per l’ajuntament (72.000)”

JOSEP MIQUEL MOYA:
“Estem d’acord en l’operació, però sobretot creiem en l’esperit social que la va moure. I en ell ens mantindrem per molt que l’alcalde afirme que hem canviat de criteri perquè en realitat l’únic que ha canviat és ell que va afirmar que ningú hauria de vendre sa casa per no poder pagar i ho han hagut de fer més de 40 propietaris i encara s’amenaça amb una expropiació ridícula als que queden”

JOSEP MIQUEL MOYA:

Ahir el plenari de l’Ajuntament de Gandia aprovava continuar amb la tramitació del projecte de Simancas
L’actuació de Simancas es va concebre amb la intenció de millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges, millorar l’entorn i crear espais dotacionals i, per tant, augmentar la integració d’un barri que, ha anat degradant-se amb el temps, i d’això tenim part de culpa tots per consentir comportaments gens sociables d’alguns
Ahir deia que jo m’he criat a Simancas i, per tant, el conec
Molt més que el puga conéixer el senyor alcalde, que ha criticat l’abstenció del Bloc, una abstenció que vam explicar i volem tornar a fer-ho
No descobrim res si afirmem que, és una evidència, els habitants de Simancas tenen, majoritàriament, un posicionament econòmic humil
Per això, l’Ajuntament va plantejar una actuació social i solidària de l’administració i per això les condicions econòmiques són tan importants
Es va prometre que cap propietari hauria d’abandonar sa casa
I es va prometre que la comercialització de les places d’aparcament anirien en benefici d’un menor preu de les vivendes finals
Però al projecte inicial hi havia prevista la construcció de 316 places d’aparcament mentre que a l’actual en són 506: és a dir, 200 més
I, tanmateix, els preus dels pisos finals són lleugerament superiors al que es va dir en un primer moment
Eixes 200 places més no han suposat un menor preu
Potser no es venguen, ens diuen. Però si es venen, no hi ha cap formula perquè es beneficien els afectats
Amb tot, eixe no és el nostre major dubte
A hores d’ara, hi ha alguns propietaris que no estan conformes amb l’operació
No sabem quants: segons la documentació que se’ns ha facilitat en són 12, segons el govern entre 2 i 4
Tan se val
El Bloc hem tingut reunions amb molts d’ells i encara alguns manifesten la impossibilitat de pagar entre 30 i 66.000 € per la nova vivenda
Cal recordar: gent de pocs recursos econòmics i en alt percentatge gent major
Es va dir que s’atendrien tots els casos i se’ls donaria solucions particulars
Però molts han optat per vendre la seua vivenda, que l’ajuntament ha comprat per 72.000 €
De manera que, dels 104 propietaris inicials (menys 12 vivendes de l’IVVSA) només en queden uns 50
Per això ens reiterem en l’afirmació que férem ahir en el plenari i que tant va molestar al Sr. Mut: esta és, cada vegada més, una actuació més comercial que social, perquè, hui, la majoria de les propietats (54 de 104) ja són de l’administració
Per aquell que no ha volgut vendre i continua no estant d’acord amb l’operació, tant se val 3, 12 ó 1 només, pesa l’amenaça de l’expropiació
Contràriament al que dia el Sr. Mascarell, ahir no s’aprovava només la gestió directa de l’Ajuntament
S’aprovava també la taxació dels immobles, que podria ser el preu d’expropiació
I eixa taxació oficial és de 42.000 €, quan els pisos comprats per l’Ajuntament ha estat de 72.000
A nosaltres ens preocupa que es cometa una sola injustícia. Amb una sola hi hauria prou
Ahir, el regidor d’urbanisme va afirmar que, cas d’expropiar algú, es faria pels preus pagats fins el moment. Però després l’alcalde va dir que s’aplicaria el preu de la taxació
És a dir: qui no estiga d’acord amb l’operació serà castigat
I al Bloc això li sembla una injustícia
Ara, s’obre un període d’al·legacions
I nosaltres volem esperar a eixe període per veure si hi ha acord final amb tots els propietaris
Acords raonables, evidentment
I per això ens hem abstingut
No ho haguérem fet si la taxació per a l’expropiació fora igual que el que s’ha pagat per altres pisos
Però no podem aprovar un document que pot permetre una injustícia, com seria la de castigar a algú pel simple fet de defensar els seus interessos
I no estem parlant de premiar-los per pressionar l’ajuntament, és a dir, pagar-los més diners que als altres, sinó, simplement, no castigar-los, és a dir pagar-los el mateix
Esperem que este fet no es produeixca
Li demanem al Sr. Mut que complixca el que va prometre ahir en el plenari, encara que siga enfrontant-se a l’alcalde
I si és així, el Bloc votarà a favor en l’aprovació definitiva
Perquè estem d’acord en l’operació, creiem en ella (i ho tornem a dir sense cap problema)
Però sobretot creiem en l’esperit social que la va moure
I en ell ens mantindrem per molt que l’alcalde afirme que hem canviat de criteri perquè en realitat l’únic que ha canviat és ell que va afirmar que ningú hauria de vendre sa casa per no poder pagar i ho han hagut de fer més de 40 propietaris i encara s’amenaça amb una expropiació ridícula als que queden

Gandia, 13 de maig de 2009

| Més