EL PLE ACORDA DEMANAR L’IVVSA QUE NO ENDERROQUE ROMAGUERA “DE MOMENT”

Foto: Àlex Ruiz

Els econacionalistes aconsegueixen el compromís de celebrar una comissió d’urbanisme “urgent” que estudie la resta de sol·licituds:

Que l’Ajuntament de Gandia:

1.- Demane a l’IVVSA que execute el Pla Parcial de Santa Anna sense enderrocar l’edifici de l’Alqueria de Romaguera.

2.- Realitze una investigació des del punt de vista arquitectònic, etnològic i arqueològic per esbrinar l’antiguitat de l’alqueria i conèixer en profunditat el seu valor històric i el dels jaciments arqueològics que puga contenir.

3.- Acorde la protecció de l’Alqueria Romaguera i la incloga en el Catàleg de Béns i Espais Protegits com a Bé de Rellevància Local.

4.- S’adrece a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana perquè, d’acord amb la Llei 5/2007, de 9 de febrer del Patrimoni Cultural Valencià, declare l’Alqueria Romaguera Bé de Rellevància Local i incloga este edifici en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

L’IVVSA té previst tombar l’alqueria - del segle XVI - el pròxim 19 de maig| Més