LA COMISSIÓ D’URBANISME ACCEPTA LA PROPOSTA DEL BLOC PERQUÈ S’ESTUDIE EN PROFUNDITAT L’ALQUERIA DE ROMAGUERA
Els econacionalistes consideren que no cal esperar cap informe per declarar-la Bé de Rellevància Local


El govern confirma que ha sol·licitat a l’IVVSA la suspensió provisional de l’enderroc, previst per a demà dimarts


Finalment, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat ha decidit encomanar informes sobre l’estat i l’antiguitat de l’Alqueria de Romaguera, tal i com reclamava, en part, la moció del BLOC-Verds. I és que els econacionalistes també han sol·licitat estudis arqueològics, històrics i etnològics “per esbrinar l’antiguitat de l’alqueria i conèixer en profunditat el seu valor històric i el dels jaciments arqueològics que puga contenir”

Menys sort han tingut els altres dos punts de la proposta que Josep Miquel Moya ha defés davant la comissió extraordinària. El portaveu del BLOC-Verds no ha aconseguit el recolzament de la resta de grups perquè el consistori acorde la protecció de l’Alqueria Romaguera i la incloga en el Catàleg de Béns i Espais Protegits com a Bé de Rellevància Local. “Tampoc que l’Ajuntament s’adrece a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana perquè, d’acord amb la Llei 5/2007, de 9 de febrer del Patrimoni Cultural Valencià, declare l’Alqueria Romaguera Bé de Rellevància Local i incloga este edifici en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià” No obstant això, Moya manté l’esperança després que PSOE, PP i Plataforma acordaren “esperar a les conclusions dels informes dels dos arquitectes abans de prendre una decisió”

Per al BLOC-Verds l’alqueria de Romaguera mereix el màxim grau de protecció només pel fet que representa un testimoni de l’arquitectura rural valenciana, de la qual queden pocs testimonis a la nostra ciutat. “Però és que a més a més, els informes aportats pels historiadors Isabel Canet, Ferran Garcia-Oliver i Carles Miret són prou aclaridors i converteixen l’alqueria de Romaguera en un edifici de màxima rellevància en el panorama de l’arquitectura rural valenciana”

Gandia, 18 de maig de 2009

| Més