EL BLOC ENCARA NO HA REBUT L’INFORME-AVANÇ DE VÍCTOR ALGARRA SOBRE L'ALQUERIA DE ROMAGUERA

Els econacionalistes recorden que han passat 16 dies (30 de juny) des que tinguera lloc la Comissió Extraordinària de Territori, Sostenibilitat i Habitatge on es presentà el document. “En canvi, sí que es va facilitar una còpia a alguns mitjans de comunicació”

Es pregunten què se n’ha fet de l’altre informe encomanat per l’ajuntament a l’arquitecte Carles Dolç “i perquè es decideix l’enderroc de l’alqueria Romaguera sense tindre’l en compte”

Denuncien que Mut amaga públicament l’existència d’altres estudis que està realitzant, a hores d’ara, la Conselleria de Cultura i el Consell Valencià de Cultura


“El fet d’aparéixer vestigis del S. XVI ens diu que l’actual (en part del segle XVII) s’edifica sobre una altra més antiga. I no estem tan sobrats en la nostra ciutat de restes patrimonials i arquitectònics com per anar tombant-ne. Nosaltres ens continuem manifestant partidaris de l’execució immediata de la urbanització, però pensem que això és possible sense enderrocar l’alqueria”

| Més