LA NOVA ORDENANÇA CONSAGRA UNA EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPAL DE PAGAMENTPREU ESCOLES INFANTILS


El BLOC-Verds denuncia un increment desproporcionat, totalment injustificable en un moment de crisi com l’actual:

Matrícula: passa de 12 a 20€. Increment del 70%.
Material escolar: 30€ (l’anterior ordenança no contemplava este concepte).
Menjador: passa de 42 a 54€. Increment del 30%.
Es manté el preu de l’escolarització, però a partir d’ara les famílies han d’ingressar a l’ajuntament l’ajuda de 90€ mensuals que els atorga la Generalitat.

Ja no es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar...

Facund Puig recorda que s’incompleix l’acord plenari de 2006 ple que fa la gratuïtat de les escoles infantils i anuncia la presentació d’esmenes perquè:

· La matrícula, el material escolar i l’escolarització siguen gratuïtes.

· Es mantinga el preu del menjador en 42€.

· Es mantinga la bonificació a les famílies nombroses i a les que tinguen més d’un germà, però proposarem que, a més, s’establisca un sistema de beques de menjador del qual es puguen beneficiar les famílies amb menors recursos, igual que es fa en la resta de nivells educatius.

Gandia, 3 de juliol de 2009

| Més