EL GOVERN NO INFORMA “COM CAL” DE L’OBERTURA DEL PRECEPTIU PLA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE EL TRAMVIA


El BLOC-Verds denuncia que només s’ha penjat un anunci en la web municipal “mentre que el govern inverteix milers d’euros en campanyes de publicitat sobre el tramvia”.

Els econacionalistes fan pública la web on les persones interessades poden plantejar les al·legacions que consideren convenients:


Després d’una ullada al projecte han detectat algunes afeccions:

1.- Ocupació d’una zona verda en el Parc de l’Estació per ubicar la parada inicial del tramvia.

2.- Pas del tramvia per un carrer peatonal, el carrer Tossal, amb l’oposició frontal i manifestada de gran part dels residents del carrer.

3.- Ocupació de zones verdes en la urbanització Mar-2 per a propiciar el desdoblament de la via.

4.-Col·locació de catenària aèria en tota la zona del Grau afectada pel projecte. Esta qüestió és, a més, molt curiosa, perquè en el document s’afirma que “s’instal·la catenària aèria en el tram que discorre fora del casc urbà, és a dir, des de la glorieta de Carrefour fins la parada del Grau”. És que tota l’àrea del Grau que travessa, no és casc urbà?.

5.- Desaparició de la via de servei a l’entrada del Grau i desaparició del carrer Doctor Melis perquè es desvia cap al sud la carretera del Gandia al Grau.

A més, el projecte continua discorrent per la carretera del Grau, sense tindre en compte altres alternatives més interessants, menys impactants i més integradores com puga ser el traçat per l’antiga via del tren.

El BLOC-Verds tornarà a convocar reunions amb els veïns i els col·lectius afectats per tal d’informar-los del nivell d’afecció que la infrastructura provocarà en les seues propietats i en les seues vides i perquè puguen manifestar el que consideren convenient.


Gandia, 21 de juliol de 2009

| Més