AJUDES AL TXAD


Facund Puig, com a regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia

EXPOSA

Són conegudes per totes i tots les notícies que ens arriben des del Txad sobre els enfrontaments cruels entre tropes rebels i l’exèrcit d’Idriss Deby. Els combats han deixat un nombre encara indeterminat de morts, a més d’una greu crisi humanitària.
La nostra ciutat no pot romandre aliena a la sol·licitud d’ajuda internacional. Entre altres raons, perquè s’hi troba estretament lligada a la zona del conflicte, mitjançant la col·laboració en diferents projectes de desenvolupament humà i activitats culturals de sensibilització a la Vall de Logone, entre el Txad i Camerún, a través de l’Associació de Solidaritat amb l’Àfrica Negra, Globalmón. Precisament, l’ONG gandiana ha demanat ajuda davant la previsible arribada al Camerún de milers de refugiats aquests dies.
És per tot això que,
.
SOL·LICITA

La convocatòria extraordinària de la comissió de Cooperació per tal d’estudiar-hi una ajuda econòmica urgent per tal de pal·liar els efectes d’aquesta nova crisi humanitària.


Gandia, 6 de febrer de 2007

Facund Puig,
Regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds


A/A LIDUVINA GIL, TINENT D’ALCALDE RESPONSABLE DE COOPERACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL

| Més