EL BLOC-VERDS PRESENTA AL·LEGACIONS A LA CREACIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA


Malgrat això, els econacionalistes continuen manifestant-se d’acord


El Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia va presentar el passat dia 13 de febrer al·legacions a la creació i als estatuts de l’Organisme Autònom Local de Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat mes de desembre.

En aquella sessió, els econacionalistes ja hi van presentar una sèrie d’esmenes als estatuts perquè consideraven que contenia clares contradiccions i que el procediment que s’havia seguit no s’ajustava a la legalitat. Com que les esmenes foren rebutjades, ara, el BLOC ha presentat al·legacions, les quals hauran de ser resoltes novament pel Plenari municipal.

Malgrat estes al·legacions, el Bloc continua manifestant-se d’acord amb la creació de l’organisme, tot i que encara no s’han explicat els motius que han dut a recuperar un sistema de gestió que ja existia que fou extingit "per ineficaç", segons la pròpia resolució municipal del moment.

Les al·legacions presentades fan referència, d’una banda, a les competències de l’organisme perquè, per als nacionalistes, no contempla temes fonamentals com la gestió dels ingressos privats o la facultat de liquidació i, d’una altra, al procediment de creació. El BLOC considera que fins que els estatuts no estiguen definitivament aprovats, cosa que no ocorre ara perquè encara s’han de resoldre les al·legacions presentades, no es poden delegar competències que pertanyen a l’Ajuntament. Així mateix, tampoc serien vàlides ni la delegació de funcions de tresoreria, secretaria i intervenció ni el nomenament del gerent, per a la qual cosa, caldria la creació de la plaça en la plantilla de l’Ajuntament. Finalment, el Bloc creu que tampoc seria vàlid el pressupost de l’Organisme Autònom ja que ha de ser ell qui l’aprove i no l’ajuntament, com ha estat el cas.
Josep Miquel Moya, portaveu del BLOC-Verds, ha declarat que les al·legacions "només pretenen que, d’una vegada per totes, es facen bé les coses. Això seria més fàcil si el govern municipal comptara amb nosaltres i poguérem aportar les nostres opinions, cosa que per desgràcia no passa ara. Les presses injustificades per voler crear l’organisme poden suposar ara un endarreriment de la seua entrada en funcionament".


Gandia, 19 de febrer de 2008

| Més