PER AL BLOC-VERDS EL GOVERN HA PLANTEJAT UNA CONCESSIÓ NOMÉS AMB VOCACIÓ RECAPTADORA

  • "Des del Bloc estem perseguint contracta d’aigua on prime un servei de qualitat, modern, tecnològicament avançat i mediambientalment compromés, en defensa, sobretot, dels usuaris, és a dir, de la ciutadania"
  • "Per contra, el govern ha plantejat una concessió en termes de veure, només, quants diners aconseguir, encara que siga a costa de rebaixar les inversions previstes"
  • "Ingressar, a càrrec de l’aigua, com més diners millor, encara que siga a costa d’un pitjor servei"
  • "Ingressar tots els diners possibles, els d’enguany i els dels propers vint-i-cinc anys, encara que siga a costa d’augmentar les tarifes als usuaris. No ara, però d’ací uns anys"


Roda de premsa 26-2-08

JOSEP M MOYA:

Molt bon dia,
Ahir va tindre lloc una comissió per tractar les al·legacions a l’expedient de l’aigua. Una comissió previsible perquè, efectivament, com va anunciar l’alcalde, totes les al·legacions van ser rebutjades: fins i tot aquelles en què se’ns donava la raó
Després tingué lloc l’obertura de les pliques on, com preveïem, s’han posat damunt la taula quantitats extraordinàries: la més alta de 55 milions d’euros, que ha omplit de goig el govern
Des del Bloc estem perseguint contracta d’aigua on prime un servei de qualitat, modern, tecnològicament avançat i mediambientalment compromés, en defensa, sobretot, dels usuaris, és a dir, dels ciutadans
Per contra, el govern ha plantejat una concessió en termes de veure, només, quants diners aconseguir, encara que siga a costa de rebaixar les inversions previstes
Ingressar, a càrrec de l’aigua, com més diners millor, encara que siga a costa d’un pitjor servei
Ingressar tots els diners possibles, els d’enguany i els dels propers vint-i-cinc anys, encara que siga a costa d’augmentar les tarifes als usuaris. No ara, però d’ací uns anys
Este és el problema primordial del plantejament del govern: tant el cànon com les inversions posteriors seran suportades per les tarifes dels usuaris
A no ser que, com reconeixien, es donen subvencions a l’empresa o hi haja un augment important del consum d’aigua. Per suposat ni una cosa ni l’altra són desitjables si entenem que l’aigua és un bé escàs
A la comissió es rebutjaven també les al·legacions de Joan Francesc Peris. A eixe respecte només volem manifestar que no estem d’acord en que es negue la seua legitimitat en tant que usuari i abonat. A Joan Francesc Peris o a qualsevol ciutadà que pot veure’s afectat pel possible canvi en les condicions en què rep el subministre d’aigua
Val a dir que també se’ns va negar la legitimitat a nosaltres per no haver votat en contra dels plecs. Una lliçò que aprenem perquè vull recordar que ens vàrem abstindre, desprès d’una reflexió ètica, ja que consideràrem que amb dos dies per examinar la documentació no teníem suficients arguments per pronunciar-nos. Este fet ha estat utilitzat per negar-nos la possibilitat de presentar un recurs, tot i que el Bloc no n’hem presentat cap sinó unes qüestions perquè es tingueren en compte, cas que s’acceptara la petició de suspensió temporal de la tramitació i davant de la falta d’exposició pública
Per començar, han prés una decisió inquietant: no resoldre les al·legacions al Reglament
Es pretén esperar-se i donar-li audiència a l’empresa adjudicatària. Per què? Perquè com més s’hagués apretat l’empresa i obligada a invertir més diners en millorar el servei, esta tindria més costos i, per tant, oferiria un cànon més baix
Ara, qualsevol modificació del reglament, posterior a l’adjudicació, que supose un major cost haurà de ser sufragada per l’ajuntament o pels usuaris
Pensem, per exemple, en els temps de resposta a les reclamacions, l’obligació de canviar els comptadors, l’obligació de les lectures dels comptadors perquè s’acosten com més millor al consum real, etc.
Ací, a més, es produeix una circumstància desagradable: en el plenari se’ns va admetre una proposta favorable als usuaris que consistia en l’obligació de lectures dels comptadors cada dos mesos. Eixa proposta acceptada no s’ha inclós en el plec, de manera que les lectures es faran cada quatre mesos, amb el que això comporta de no pagar el consum real però també de no poder detectar anomalies, com comptadors defectuosos o fuites
Però, a més, continua havent referències a legislació derogada. Perquè, tot i admetre que efectivament estan derogades algunes lleis a què remeten els plecs, o altres que, directament, no existeixen, no s’ha modificat absolutament res. Ha hagut un conat de modificar un paràgraf (el que parlava d’una Ordenança d’aigües de Gandia que no existeix) però se’ns ha advertit que només era perquè estiguérem tranquils, sense que hagem aclarit què volia dir això exactament. No han eliminat ni la referència a la legislació derogada sobre additius no permesos, i esperem, efectivament, que ningú s’equivoque. I això no és alarma social ni cap barbaritat. La barbaritat és mantindre uns plecs que ens remeten a legislació derogada i que pot tindre repercusions en la salut pública
Continua sense assegurar-se que tindrem aigua amb nitrats per baix dels 25 mg (la que estem pagant ara). Cal recordar que la tarifa va augmentar un 60% precisament per subministrar aigua de qualitat i fer front a les inversions en les plantes desnitrificadores, mitjançant una autorització "temporal" de la Conselleria per a una tarifa "transitòria" per a 10 anys, que acaba en el 2014
Des del Bloc entenem que si no es garanteix eixa qualitat que va justificar un augment del preu de l’aigua s’estaria produïnt un frau a l’usuari
Continuen sense quedar clares les inversions a realitzar i no hem aconseguit que se sufraguen d’eixe cànon a pagar per l’empresa i no pels usuaris (via tarifa) o per les corporacions posteriors (via subvencions), perquè no ha estat possible substituir el cànon total anticipat pels cànons anuals, com demanàvem. Així, no només va a disposar-se dels cànons dels propers 25 anys (privant d’eixos ingressos a corporacions posteriors) sinó que va a obligar-se a eixes corporacions bé a augmentar la tarifa, bé a tindre despeses per sufragar les inversions que es realitzen
Unes inversions necessàries en una xarxa que perd el 30%, qüestió prioritària des del punt de vista mediambiental però també econòmic, i amb un 80% de tuberies de fibrociment, material prohibit. Per això també demanàvem que el Pla Director fóra el més important en este plec i, per suposat, que el redactàrem des de l’ajuntament i no les empreses, per assegurar-nos eixa xarxa renovada plenament al final de la concessió, que en estos moments no està garantida
Ja hem dit que continua sense aprovar-se el reglament, que forma part de la documentació, perquè és qui regula les relacions usuaris-empresa concessionària i, per tant, continuen en l’aire aspectes essencials que beneficien els consumidors (com per exemple els drets dels abonats o les obligacions amb ells de l’empresa) i que ara hauran de ser consensuats amb l’empresa adjudicatària, temes com, per exemple, les lectures cada dos mesos, com havíem acordat
Perquè no s’ha admés cap proposta que poguera suposar un millor servei, és a dir, un major cost de gestió a l’empresa, és a dir, una possible rebaixa d’eixe cànon anticipat
Així, continuem tenint un plec que ha primat la recaptació immediata d’ingressos, a costa de restar ingressos futurs i d’obligar a despeses futures o a l’augment de les tarifes. Perquè esta concessió quasi obliga a un posterior augment de les tarifes o a mantindre les actuals, que ho són, de manera transitòria per sufragar unes determinades instal·lacions per subministrar-nos aigua de qualitat
En resum, lamentem dir que hem malbaratat una oportunitat única, per l’inaudit afany recaptador d’un govern sense mida que probablement necessite els diners per fer front a tants compromisos adquirits i començar a pagar
Esperem equivocar-nos, però ens temem que este plec va a dur problemes en un futur, dels quals serà responsable este govern i subsidiaris les corporacions successives i tots els usuaris que hauran de pagar amb les seues tarifes esta ànsia recaptatòria o esta necessitat de liquidesa econòmica
Perquè estem convençuts que en una altra situació este no seria el plec de la ciutat de Gandia i, per suposat, sabem que és ben complicat demanar tranquil·litat i reflexió quan estan damunt de la taula 55 milions d’euros
Esperem que almenys facen un bon ús d’ells i sàpiguen destinar-los a les múltiples necessitats de dotacions bàsiques i carències socials amb què encara compta la nostra ciutat, cosa de la qual, si se’ns permet aventurar, dubtem obertament


| Més