EL BLOC-VERDS DEMANA LA SUPRESSIÓ D'EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA EN ANGLÉS "PER TAL D'EVITAR QUE S'INCREMENTE LA TENSIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS"

PROPOSEN:

1.- La derogació de la normativa autonòmica que concreta la manera en què s’ha d’impartir l’assignatura d’Educació per la Ciutadania als centres educatius valencians.

2.-Que permeta als centres d’ensenyament oferir l’Educació per la Ciutadania d’acord amb el seu programa lingüístic i el respecte a l’autonomia de cada centre.
3.- Que no s’òbriga cap expedient a cap professor o professora per qüestions relacionades amb la llengua en què s’impartisca d’Educació per la Ciutadania.

4.- Que s’elabore un calendari de negociació pactat amb els i les membres de la comunitat educativa pe tal d’abordar els problemes reals que tenen els centres docents.

5.- Que faça arribar este acord a la Conselleria d’Educació de la Generalitat, als sindicats docents, a les Associacions Autonòmiques de Mares i Pares i als sindicats d’alumnat.


Gandia, 15 d’octubre de 2008

| Més