MOCIÓ PEL TREBALL DIGNEJosep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia presenten la següent proposta d'acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Confederació Sindical Internacional (CSI), ha declarat el 7 d'octubre Dia Mundial per un treball digne. El paper històric assignat al sindicalisme, i que segueix constituint la seua missió, és millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i de les treballadores i les seues famílies, i esforçar-se per defensar els drets humans, la justícia social, la igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.
A hores d'ara, al nostre planeta la meitat de la força laboral guanya menys de 2$ al dia, 12 milions de persones treballen en condicions d'esclavatge, 200 milions de xiquetes i xiquets treballen i 2,2 milions de persones moren a causa d'accidents i malalties laborals cada any.
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte de les persones, consagrats als Convenis de les Nacions Unides i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) poden posar fi a aquesta tendència. Exhortem els nostres governs que apliquen aquests convenis de forma urgent i facen del treball digne un element central de les seues polítiques.
És per tot això, que presentem davant el Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD


Que l'Ajuntament de Gandia:


1 - Adherisca a la moció presentada pels sindicats CCOO, UGT I USOC, en nom de la Confederació Sindical Internacional (CSI), que manifesta:


" PRIMER.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d'una ocupació estable i de qualitat, amb uns ingressos justos.
SEGON.- Volem erradicar el treball infantil, assegurar la llibertat d'organització, d'expressió i el dret a la no discriminació.
TERCER.- Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que asseguren unes societats justes que protegisquen els treballadors i les treballadores davant la pèrdua o reducció d'ingressos a causa de l'atur, una incapacitat, la maternitat/paternitat o la vellesa…
QUART.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els treballadors i les treballadores tinguen dret a estar representats i a organitzar-se. La cooperació i el diàleg social són les bases de l'estabilitat social, el creixement permanent i sostenible "


2 - Adherisca a l'acord unànime de les Corts Valencianes que rebutja el Projecte de Directiva Europea que contempla la possibilitat d'ampliar la jornada de treball, en determinats suposats, fins a les 65 hores setmanals.


3 - Trasllade aquest acord als sindicats CCOO, UGT, USOC i a la Confederació Sindical Internacional, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, de les Corts Espanyoles, del Parlament Europeu i al Govern de l'Estat.Gandia, 7 d'octubre de 2008


Josep Miquel Moya Torres Facund Puig Muñoz| Més