EL BLOC-VERDS VOL QUE ES POTENCIE LA POLICIA DE PROXIMITAT EN TOTS I CADASCUN DELS DISTRICTES DE LA CIUTAT

Facund Puig proposarà a la comissió de seguretat ciutadana una major presència policial que impulse: la prevenció, la rapidesa de la intervenció i la presència al carrerEls econacionalistes recorden que la nova estructuració de la policia local als barris, anunciada ara fa un any, no s'ha acabat d'implantar mai, tal i com van fer públic els sindicats de la policia local…Per al BLOC-Verds és important que es potencie la presència de la policia local en aquelles zones de Gandia més sensibles, on les relacions humanes estan més deteriorades perquè hi ha problemes greus que alteren la convivència diària (violència, marginació, venda de drogues…)Insistiran en la necessitat d'un nou reten per als serveis centrals de la policia local, així com un espai físic adequat a la platja…
Gandia, 17 d’octubre de 2008

| Més