Més aigua... !

El govern de Gandia ha pres tres noves decisions que, almenys per al Bloc, són qüestionables econòmicament i reprovables èticament. Parlem de l’ús de 2,5 milions d’euros més del cànon de l’aigua, l’augment de determinades partides de despesa corrent i l’augment d’un 5% dels impostos i taxes municipals. Anem per parts.
Com se sap, l’Ajuntament de Gandia va ingressar 55 milions d’euros per la nova concessió de l’aigua. Eixe cànon de l’aigua, que l’empresa hauria d’haver anat aportant anualment durant els 25 anys de concessió, ha estat cobrat íntegrament i per anticipat per l’actual govern, de manera que les futures corporacions veuran reduïts els seus ingressos. Però encara més. Per al Bloc, els diners del cànon de l’aigua haurien d’invertir-se en la xarxa de l’aigua, una xarxa que, cal recordar, està composada en un 90% per canonades de fibrociment (un material ja prohibit) i per la que es perd més del 30% de l’aigua potable. La nova concessió (després de 100 anys) se’ns mostrava com una oportunitat única per escometre eixa modernització, invertint el que calguera en les infrastructures actuals del cicle integral de l’aigua i creant-ne de noves. L’empresa adjudicatària de la concessió xifrava la inversió necessària en més de 60 milions d’euros. L’Ajuntament, en el seu Pla Director, l’ha rebaixada a 50, entre altres coses perquè ha substituït el material previst de les noves canonades per un altre més barat i que, lògicament, també té una vida útil més curta. Dels 50 milions d’inversions, l’Ajuntament haurà de fer-se’n càrrec de 35, segons les seues pròpies previsions. I no hagués hagut cap problema si no fora perquè d’aquells 55 milions d’euros, comptants i sonants, ingressats pel cànon de l’aigua, només ens queden 26. Ara ens diuen que en tindrem prou perquè del cànon en reservarem 20 perquè altres 10 aniran a càrrec del "pla de vials" (sic) i altres 5 del Ministeri. Però no diuen que estos diners del Ministeri els hem de tornar i el pla de vials l’hem de sufragar també de les arques municipals, és a dir, els ciutadans. De manera que, havent tingut la possibilitat de pagar íntegrament totes les inversions, els ajuntaments que vinguen darrere hauran de carregar amb nous préstecs (i amb menys ingressos) per fer-ne front o augmentar les tarifes als usuaris més del que ja ho han estat amb la nova concessió.
En consonància amb el seu habitual discurs demagògic, el govern municipal desvia l’atenció cap al destí d’estos 2,5 milions d’euros. I vol fer creure que, com ens oposem a que es gaste ni un euro més del cànon de l’aigua fins tindre aprovat el Pla Director i garantides les inversions en la xarxa, l’oposició estem en contra de la subvenció al bàsquet o del col·lector de Rafalcaid que són alguns dels destins que es pagaran de l’aigua. Evidentment, no és així. El que no volem és que continuen gastant-se els diners de l’aigua. I que sufraguen eixes despeses (amb les que, torne a repetir, estem d’acord) d’una altra manera. No serà per diners! En tindrien prou amb la meitat del que cobren els múltiples (i creixents) amics contractats o els milionaris sobresous que cobren alguns funcionaris.
I això no és tot. De passada, han augmentat les despeses per a publicitat, tot i les solemnes declaracions d’austeritat. I després de huit anys, han "actualitzat" l’IPC dels impostos. D’això, en parlarem demà.Josep Miquel Moya
Regidor del Bloc a l’Ajuntament de Gandia

| Més