EL GOVERN REBUTJA LES ESMENES DEL BLOC QUE EVITAVEN L'AUGMENTEN ELS IMPOSTOS, LA DESPESA CORRENT I QUE ES MALBARATE EL CANON DE L'AIGUA
Esmenes:


La primera, que fins assegurar les inversions previstes en el Pla Director, no es disposara dels diners del cànon de l’aigua, del que anem a gastar 2 milions més. Ja ens hem gastat així 29 dels 55 i ens queden 26, tot i que el Pla Director preveu 35 d’aportació municipalLa segona esmena, que no s’augmenten les partides de despesa corrent per no pervertir l’acord pres de mesures d’austeritat contra la crisi que parlava de congelar per al 2009 la despesa corrent, que ara augmenten en determinades partides, com eixos 100.000 euros per a publicitat, pervertint si no la lletra, sí l’esperit de l’acordI la tercera, que no s’augmenten els impostos més de la meitat de l’IPC per poder donar una major capacitat econòmica a les famílies. Una proposta també rebutjada, ja que van a aprovar un augment dels impostos del 5%, i així hem de considerar el fet que després de 7 o 8 anys sense revisar-los, vinguen a fer-ho precisament ara, en una situació de crisi econòmica, quan tots recomanen una rebaixa de la pressió fiscalGandia, 14 d'octubre de 2008

| Més