EL BLOC-VERDS PROPOSA QUE L'AJUNTAMENT ASSEGURE LA CONSERVACIÓ ADEQUADA DEL CASTELL DE BAIRÉN


El Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia vol fer públic que l’estat de manteniment i de conservació del Castell de Bairén està molt lluny de ser òptim per a un immoble declarat Bé d’Interés Cultural i que és un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat.

En l’espai del castell hi ha plafons informatius tapats per la vegetació, d’altres esborrats per l’acció de l’aigua i del sol, papereres que no es buiden, fem acumulat, reixes de protecció arrancades i tirades a terra...

El Bloc-Verds demana que, des de l’Ajuntament de Gandia es redacte un pla que propicie la conservació de l’espai i de l’entorn del castell i que es dote econòmicament d’una partida pressupostària que permeta la realització sovintejada de tasques de neteja, manteniment i recuperació d’este espai tan singular.


Gandia, 17 d’abril de 2009

| Més