EL BLOC-VERDS TORNA A EXIGIR EL SERVEI D'URGÈNCIES LES 24 HORES PER AL GRAUText de la moció presentada:

Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, Regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l'Ajuntament de Gandia, demanen que s'incloga en l'ordre del dia del proper plenari per a la seua discussió la següent

MOCIÓ

El Grau i la Platja compten amb un cens de més de 14.000 habitants, amb residència permanent tot l'any, a això hem d’afegir la gran afluència de visitants els caps de setmana i ponts vacacionals, que poden triplicar esta quantitat els mesos de menor afluència turística. A més, poblacions com Xeresa (2.220 habitants) i Xeraco (6.259 habitants) depenen sanitàriament de les urgències del Centre de Salut del Grau en període estival.
Si volem que es produïsca una vertadera desestacionalització de la Platja, un dels aspectes que cal afrontar és el de l’assistència sanitària i haurem de dotar-la de serveis necessaris i no confiar únicament en la iniciativa privada. Un d'aquestos serveis bàsics i que considerem que hauria de ser essencial és el de disposar d’un servei permanent d’urgències les 24 h. al Centre de Salut del Grau.
Des del Grau, tant les associacions veïnals, associacions sectorials i la Junta de Districte fa anys que venen reclamant aquest servei. De fet es tracta d’una reivindicació des del mateix moment de la inauguració del centre.
En l'actualitat el Centre de Salut del Grau sols disposa d’un servei d'urgències fins a les 9 de la nit, i és en els mesos d'estiu quan passa a oferir un servei de 24 h., mesura del tot insuficient perquè:

1. La quantitat de població que abasta el Centre de Salut del Grau, tant en època estival com a la resta de l’any, ja justificaria per sí mateix que es disposara d’un servei permanent d'urgències les 24 h.
2. Els serveis d’urgències de l'Hospital de Gandia i del Centre de Salut de Corea presenten sovint un alt grau de saturació assistencial durant tot l’any i que s’agreuja encara més en època estival.
3. El Centre de Salut del Grau no disposa d’un servei bàsic de radiologia, ni servei de pediatria d'urgència amb la qual cosa un nombre important dels pacients han de ser remesos a Gandia per poder fer diagnòstics mèdics amb més criteri.

PROPOSTA

Exigir a la Conselleria de Sanitat que habilite al Centre de Salut del Grau d’un servei permanent d'urgències les 24 h., amb pediatra d'urgència i un equip bàsic de radiologia, dotant al centre dels recursos necessaris per poder prestar un millor servei als usuaris del Grau i la Platja.

Gandia, 25 de març de 2009Josep Miquel Moya Torres Facund Puig Muñoz
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Gandia

| Més