EL BLOC VOL QUE LA MANCOMUNITAT PROPICIE UN CONSENS AL VOLTANT DE LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
El congrés comarcal aprova per unanimitat la proposta de resolució presentada per Facund Puig


Proposta de resolució sobre ubicació de plantes de tranferència a la comarca:

Desgraciadament, sembla que els criteris que alguns equips de govern municipals segueixen a l’hora de decidir la ubicació d’una planta de transferència de residus al seu terme siga que estiga allunyada del propi casc urbà, sense tindre en compte la proximitat a nuclis de població veïns, i el d’amagar la informació als ciutadans, al grups de l’oposició i a les poblacions del voltant, potencialment afectades.

Esta manera d’actuar genera una sèrie d’enfrontaments dins del propi municipi i amb la resta de poblacions que en res beneficia la resolució d’un problema, el de la recollida del fem, que és molt greu i que és responsabilitat de totes i de tots abordar.

És per tot això que el Congrés Comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna demana a la Mancomunitat de Municipis de la Safor:

1.- Que establisca un protocol d’actuació que haurien de seguir els pobles interessats a ubicar plantes de residus en els seus termes municipals, basat en criteris de transparència, d’accés a la informació i de respecte no sols dels ciutadans i ciutadanes propis sinó també dels de les poblacions veïnes.

2.- Que reunisca els representants dels pobles de la comarca per tal de propiciar un consens sobre la possible ubicació d’una planta de transferència a la Safor-Valldigna, que tinga en compte tots els criteris possibles que convinga valorar (accessibilitat, distància a nuclis de població, impactes sobre el territori...).

Palma, 28 de març de 2009.

| Més