EL BLOC-VERDS TORNA A DENUNCIAR L’ESCÀS INTERÈS DE LA GENERALITAT A APLICAR LA LLEI DE DEPENDÈNCIA


DENUNCIEN: Si la mitjana espanyola de persones amb discapacitat dictaminada està al voltant de 1’67%, el País Valencià compta amb unes xifres del 0’6% de persones, mentre que altres comunitat com el País Basc quasi arriba a multiplicar per cinc eixa xifra (2’8%)

PROPOSEN:
- Demanar a la Conselleria de Benestar Social que agilitze els tràmits d’avaluació i de resolució de les sol·licituds presentades per a evitar problemes com els que acabem de denunciar.

- Demanar al govern central que augmenten les dotacions econòmiques a la nostra comunitat autònoma per a permetre una aplicació normalitzada de la llei i que no siguen les persones més necessitades les que acaben patint les conseqüències de la disminució dels recursos econòmics.
Gandia, 29 d’abril de 2009

| Més