EL BLOC-VERDS PRESENTA A LA SETMANA SANTA UNA PROPOSTA PER A RESTAURAR TOTS ELS PASSOS DE GANDIA

Els regidors del Bloc, Facund Puig i Josep Miquel Moya, presentaren dimecres passat als Germans Majors de la Junta de Germandats de la Setmana Santa de Gandia una proposta per a signar un conveni entre la pròpia Germandat, l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de restaurar i mantenir tots els passos processonals de Gandia. La proposta, sobre la que es va treballar en l’anterior legislatura i que ara es troba finalment enllestida, fou avalada per Mònica Espí, Gestora de l’Institut de Restauració, Ignasi Gironès, Tècnic Superior d’Investigació i Josep Grafià, Professor de la Facultat de Belles Arts, que estigueren presents en la reunió.
La idea d’este conveni de restauració naix a la legislatura anterior quan des de la Regidoria de Planificació i Projectes s’encetaren converses per a la construcció, dins de la Xarxa de Museus de la Ciutat, d’un Museu de la Setmana Santa. Després de proposar diverses alternatives, tant l’Ajuntament com la Junta Major de Germandats es decantaren per l’Alqueria de Martorell, una opció que sembla assumir i compartir el nou regidor de Territori, Fernando Mut, segons va confirmar ell mateix.
Precisament per donar contingut al Museu, es va parlar de la necessitat de restaurar les diferents imatges religioses que composen la Setmana Santa de Gandia, per a la qual cosa es va establir contacte amb l’Institut de Restauració, un dels mes prestigiosos centres de restauració de l’estat espanyol que va acceptar l’encomanda realitzada per Josep Miquel Moya.
Fou per esta raó per la qual el Bloc va presentar una esmena als pressupostos del 2008 per incloure una partida econòmica anual de 30.000 euros durant 4 anys, esmena que, dissortadament, fou rebutjada pel govern municipal.
Tanmateix, i amb el vistiplau de la Junta Major de Germandats, l’Institut de Restauració va continuar amb l’estudi preliminar del projecte que ha estat acabat ara i fou presentat a la Junta Major ahir dimecres.
L’esmentat estudi contempla les intervencions específiques a realitzar en cadascuna de les imatges i la restauració de totes en un termini de 4 anys així com el seu manteniment anual, com a passa prèvia indispensable per a ser exposades en el futur Museu de la Setmana Santa de Gandia.
Un Museu que, des del Bloc, esperem que siga una realitat, de la mateixa manera que confiem que la Junta Major de Germandats i l’Ajuntament de Gandia arriben a un acord per fer possible este conveni per a la restauració de les imatges.
Gandia, 21 de novembre de 2008

| Més