EL GOVERN NOMÉS INFORMARÀ L'OPOSICIÓ UNA VEGADA A L'ANYFacund Puig


El BLOC-Verds presenta esmenes per pal·liar l'opacitat i la disminució de la participació dels grups de l'oposició:
  • La Junta de Govern, que és l’únic órgan en què se’ns permet estar als grups de l’oposició, es reunix només una vegada a l’any, amb caràcter ordinari.
  • Només se’ns permet un representant en la Junta de Govern i cap en el Consell Directiu.
No s’establix cap tipus de proporció entre els regidors obtinguts per cada força política i la representació en els órgans de decisió de l’institut.Gandia, 18 de desembre de 2008

| Més