LA GENERALITAT CONFIRMA AL BLOC QUE EL TIO DE LA PORRA SERÀ BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL DE CARÀCTER IMMATERIAL


La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià ja ha sol·licitat a l'ajuntament que informe "de les característiques i detalls d'aquesta manifestació cultural per a la seua precisa descripció ".

No obstant això, l'escrit no aclarix si continua en marxa l'expedient per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural, que és un nivell de protecció superior, i que els econacionalistes venen proposant des de l'any 2007.

De fet, en maig d’enguany, el Consell Valencià de Cultura va emetre informe favorable, demanant la seua declaració prèvia com a Bé de Rellevància Local.


Gandia, 15 de desembre de 2008

| Més